تجربه مشتری

تجربه مشتری (CX) چیست؟
اتخاذ استراتژی تجربه مشتری صحیح یکی از ملزومات مهم برای هر کسب و کاری محسوب می شود در این مقاله سعی داریم یک دیدگاه کلی از مدیریت تجربه مشتری ارائه کنیم.